W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Referat Spraw Społeczno-Lokalowych

XML

Lead

REFERAT SPRAW SPOŁECZNO-LOKALOWYCH (symbol LOK)

Kierownik Referatu Grzegorz Ślusarczyk
tel 41 25 20 161
e-mail: g.slusarczyk@um.skarzysko.pl

Do zadań realizowanych przez Referat Spraw Społeczno-Lokalowych  należy między innymi:

 1. analiza i określanie potrzeb mieszkaniowych,
 2. kierowanie do wynajęcia lokali mieszkalnych i socjalnych osób mających niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, znajdujących się w trudniej sytuacji materialnej,
 3. kierowanie do wynajęcia lokali zamiennych osób przekwaterowanych z budynków o złym stanie technicznym oraz po klęskach żywiołowych,
 4. kierowanie do wynajęcia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osób po wyrokach eksmisyjnych,
 5. przedłużanie umów najmu lokali socjalnych osobom nadal pozostającym w niedostatku,
 6. ustalanie tytułów prawnych do lokali: regulowanie stosunku najmu po śmierci najemcy, po wyprowadzeniu się najemcy, przywracanie tytułów prawnych po wypowiedzeniu,
 7. pośredniczenie w znalezieniu kontrahenta do dokonania zamiany dobrowolnej, przeprowadzanie zamian wzajemnych pomiędzy najemcami lokali oraz zamian z urzędu,
 8. wydawanie zgody na podnajem całości lub części lokali mieszkalnych i socjalnych,
 9. analizowanie cen najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego,
 10. ustalanie uprawnień do najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i zamiennych oraz systematyczna aktualizacja danych zawartych we wnioskach o przydział lokalu,
 11. sporządzanie projektów i ostatecznych wykazów skierowań do zawarcia umów najmu zgodnie z przepisami prawa miejscowego,
 12. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach dotyczących zagadnień z zakresu gospodarowania budynkami i lokalami z mieszkaniowego zasobu gminy,
 13. całokształt działań obejmujących przygotowywanie materiałów do wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
 14. przeprowadzanie wizji lokalowych w terenie oraz wywiadów środowiskowych celem weryfikacji danych zawartych we wnioskach lub podaniach,
 15. obsługa techniczna i prawna Komisji Mieszkaniowej,
 16. zlecanie komornikom sądowym wykonania wyroków orzekających eksmisję.

Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 611 z późn. zm.) – Załącznik Nr 1 - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) – Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXXIV/280/2021 Rady Miasta...

Przyjmowanie wniosków o najem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy

Wymagane dokumenty: - kompletnie wypełniony wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy; - oświadczenie majątkowe; - zaświadczenie o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Dochody jakie winny być przedstawione do wniosku przy ubieganiu się o lokal mieszkalny z mieszkaniowego zasobu gminy. Kwota dochodu brutto uzyskiwanego...

Przyjmowanie wniosków o najem socjalny lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

Wymagane dokumenty: - kompletnie wypełniony wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy; - oświadczenie majątkowe; - zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny. Dochody jakie winny być przedstawione do wniosku przy ubieganiu się o najem socjalny lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. Kwota dochodu brutto uzyskiwanego z...

Przyjmowanie wniosków o lokal zamienny z mieszkaniowego zasobu gminy

Wymagane dokumenty: - kompletnie wypełniony wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy;  - jako załączniki: · orzeczenie o wyłączeniu budynku lub lokalu z użytkowania z uwagi na jego zły stan techniczny; · dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego...

Zamiana wzajemna lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Wymagane dokumenty: - kompletnie wypełniony wniosek o zamianę wzajemną/,,z urzędu”; - jako załączniki: · akt notarialny mówiący o przeniesieniu prawa własności do lokalu lub domu jeśli jedną ze stron zamiany jest właściciel lokalu lub domu; · zezwolenie dysponenta lokalu - jeśli jedną ze stron jest najemca lokalu nie wchodzącego w skład...

Zamiana „z urzędu” na inny lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Wymagane dokumenty: - kompletnie wypełniony wniosek o zamianę wzajemną/,,z urzędu”; - jako załączniki: · orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności; · tytuł prawny do obecnie zajmowanego lokalu oraz poświadczenie właściwego zarządcy, że strona biorąca udział w zamianie nie miała wypowiedzianej umowy najmu; · poświadczenie przez właściwego zarządcę...