W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175
Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydział Organizacyjny

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Lead

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Naczelnik Wydziału - Agnieszka Mikołajczyk
tel. 41 25 20 150
e-mail: a.mikolajczyk@um.skarzysko.pl


Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy zapewnienie prawidłowej organizacji i sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz koordynowanie działań Wydziałów, a w szczególności:
 1. przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzenie ich rejestru,
 2. koordynowanie procesu przyjmowania i rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 3. bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie,
 4. prowadzenie spraw z zakresu zakładowej działalności socjalnej Urzędu,
 5. prowadzenie i bieżąca aktualizacja centralnych rejestrów upoważnień, pełnomocnictw oraz zarządzeń Prezydenta,
 6. prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Urzędu Miasta,
 7. prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestrów instytucji kultury oraz umów i porozumień,
 8. obsługa sekretariatów Prezydenta i Zastępców Prezydenta,
 9. opracowywanie rocznych informacji z działalności spółek w zakresie ich sytuacji finansowej, majątku spółki, przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego  w oparciu o właściwe sprawozdania;
 10. monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek, z wyłączeniem zadań realizowanych przez spółki a nadzorowanych przez właściwe wydziały;
 11. analiza rocznych sprawozdań, wniosków lub opinii rad nadzorczych oceniających sprawozdania finansowe sporządzane przez zarządy spółek za dany rok obrotowy;
 12. opracowanie zasad postępowania dotyczących nabycia masy spadkowej przez Gminę Skarżysko-Kamienna;
 13. podejmowanie działań związanych z przejęciem spadku,
 14. przygotowywanie informacji na temat składników masy spadkowej,
 15. prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz spraw związanych z przeprowadzaniem referendów ogólnokrajowych i gminnych,
 16. planowanie i realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
 17. zarządzanie budynkiem Urzędu, gospodarowanie pomieszczeniami biurowymi i ogólnoużytkowymi,
 18. zlecanie remontów kapitalnych i bieżących budynku Urzędu,
 19. zapewnienie utrzymania czystości i porządku wokół i wewnątrz budynku Urzędu,
 20. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątkowym i odpowiedzialności cywilnej Urzędu,
 21. gospodarka taborem samochodowym,
 22. zaopatrzenie materiałowo-techniczne Urzędu oraz gospodarka składnikami rzeczowymi majątku ruchomego znajdującego się w budynku Urzędu,
 23. prowadzenie spraw związanych z pieczęciami i tablicami urzędowymi oraz informacją wizualną w Urzędzie,
 24. prenumerata prasy i czasopism oraz zakup publikacji dla potrzeb Urzędu,
 25. prowadzenie biura obsługi interesanta i kancelarii ogólnej oraz koordynowanie obiegu dokumentów w Urzędzie,
 26. koordynowanie poprawności działania systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
 27. prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu oraz bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie,
 28. koordynowanie działań komórek organizacyjnych urzędu w zakresie udzielania pomocy publicznej.

Ewidencje i rejestry prowadzone przez Wydział Organizacyjny

Ewidencje i rejestry prowadzone przez Wydział Organizacyjny Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta (jawny). Rejestr skarg i wniosków (częściowo jawny). Rejestr upoważnień udzielanych przez Prezydenta Miasta (jawny). Rejestr pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta Miasta (jawny). Rejestr delegacji służbowych (jawny). Rejestr...