Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Jak załatwić sprawę

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Odpisy aktów i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Z rejestru stanu cywilnego wydaje się: odpisy zupełne aktów stanu cywilnego odpisy skrócone aktów stanu cywilnego odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych, zaświadczenia o...

Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub konkordatowy

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz formularz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o...

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejsce załatwienia Wydział Rozwoju i Planowania Przestrzennego, Referat Planowania Przestrzennego, pok.212, tel. (41 25-20-196). Wymagane dokumenty wypełniony wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wniosek do uzyskania w Referacie lub do pobrania ze strony...

Decyzje o warunkach zabudowy

Miejsce załatwienia Wydział Rozwoju i Planowania Przestrzennego, Referat Planowania Przestrzennego, pokój 212, tel. (41) 25-20-196 Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (wniosek do uzyskania w Referacie lub do pobrania ze strony internetowej) oraz...

Decyzje zatwierdzające ugody dotyczące zmiany stanu wody na gruntach

Miejsce załatwienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. 209 Wymagane dokumenty 1. Podanie (wniosek) umawiających się właścicieli gruntów o spornych interesach z możliwie dokładnym opisem miejsca, stanu obecnego i sposobu realizacji postanowień ugody. 2. Projekt ugody....

Zawarcie małżeństwa za granicą

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Osobie zamierzającej zawrzeć związek małżeński za granicą kierownik USC wydaje zaświadczenie potwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może ona zawrzeć związek małżeński. Zaświadczenie można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na...

Dotacja na wymianę systemów grzewczych

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 209, tel. 25-20-128 Wymagane dokumenty Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami Podstawa prawna Uchwała Nr XXIV/37/2016 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad...

OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej  ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 201, tel. (41) 25-20-184 Wymagane dokumenty - wniosek o obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu (według wzoru), - 3 egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej z...

Odbiór wyrobów zawierających azbest

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 210, tel. 41 25-20-170 Wymagane dokumenty Wniosek Informacja o wyrobach zawierających azbest Termin załatwienia Po uzgodnieniu z wykonawcą (ok. 1-2 m-cy) Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo...

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Miejsce załatwienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. 209 Wymagane dokumenty 1. Wniosek 2. Oświadczenie 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 4. Kopie dokumentów potwierdzających powierzchnię gospodarstwa rolnego 5. Kopie dokumentów potwierdzających...

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 233, 217 tel. 41 25-20-186, 41 25-20-188 Wymagane dokumenty - wniosek o przekształcenie (wzór wniosku – załącznik nr 1) - aktualny odpis z księgi wieczystej...

SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr  217 tel. 41 25-20-188 Wymagane dokumenty 1. Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego. 2. Załączniki: - umowa najmu lub decyzja o przydziale do zajmowanego lokalu Miejsce...

Zaświadczenia: o przeznaczeniu terenu w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, o braku planu miejscowego, ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej

Wydawanie zaświadczeń: - o przeznaczeniu terenu w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, - o braku planu miejscowego, - ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej" Miejsce załatwienia Wydział Rozwoju i Planowania...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij