W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Organizacje Pozarządowe

XML

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja dotycząca zakończenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarżysko-Kamienna z  Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022.          Referat Zdrowia i Spraw Społecznych w/m, zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Nr LII/76/2010 z dnia 23 września 2010 r., informuje, że minął termin przeznaczony na wyrażanie opinii, dotyczącej...

konsultacje rocznego programu współpracy

Konsultacje projektu uchwały RM Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.   Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o...

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020.1057)

Zgodnie z art. 19a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2020.1057) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego gminy z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, pod nazwą "JESTEM WOLNY - NIE UZALEZNIAM SIĘ: ELEMENTY PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY". Oferta została...

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020.1057)

Zgodnie z art. 19a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2020.1057) zamieszcza się  ofertę na realizację zadania publicznego gminy z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, pod nazwą "FUNIŃO - treningi rozwijające kreatywność i inteligencję w piłce nożnej dla dzieci 7-10 lat". Oferta została...

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020.1057)

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020.1057) Zgodnie z art. 19a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2020.1057) zamieszcza się  ofertę na realizację zadania publicznego gminy...

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020.1057)

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020.1057) Zgodnie z art. 19a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020.1057) zamieszcza się  ofertę na realizację zadania publicznego gminy z...

Prezydent Miasta Skarżyska-Kam ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Konsultacje projektu uchwały RM Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Konsultacje projektu uchwały RM Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.   Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  ...

Wyniki Konkursu

Ogłoszenie Wyników Otwartego Konkursu Ofert na zadania Gminy realizowane w 2020 roku przy współpracy organizacji pozarządowych.

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Z uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2020, złożonych podczas otwartego konkursu ofert, prosimy o zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji.  Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może...

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019.688)

Zgodnie z art. 19a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2019.688) zamieszcza się  ofertę na realizację zadania publicznego gminy  z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia  w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej , pod nazwą "Depresja - czym...

Informacja dotycząca konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.

Referat Zdrowia w/m, zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta  Nr LII/76/2010 z dnia 23 września 2010 r., informuje, że minął termin przeznaczony na wyrażanie opinii dotyczącej projektu uchwały RM Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami...

Konsultacje projektu uchwały RM Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. t.j. 2018.450 ze zm.)  oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr LII/76/2010 z dnia 23 września 2010 r. „w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami...

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019.688)

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019.688) Zgodnie z art. 19a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2019.688) zamieszcza się  ofertę na realizację zadania publicznego gminy  z...