Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18

Referat Zdrowia pok. 018, pok. 009

tel. 41 25 20 152, 41 25 20 154

Wymagane dokumenty
1.
Wniosek, który składa:

 • świadczeniobiorca – wg wzoru dla świadczeniobiorcy,
 • świadczeniodawca – wg wzoru dla świadczeniodawcy (w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w stanie nagłym),
 • Narodowy Fundusz Zdrowia.
2. W przypadku, gdy wniosek składa świadczeniobiorca należy przedstawić dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
3. Istnieje możliwość złożenia wniosku dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w formie dokumentu elektronicznego (wzory wniosków dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta – bip.skarzysko.pl).

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18

Referat Zdrowia pok. 018, pok. 009

tel. 41 25 20 152, 41 25 20 154

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin załatwienia

 1. Decyzja administracyjna jest wydawana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Sprawy wymagające przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających,
  rozpatrywane są w terminie do 60 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Referatu Zdrowia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Treść
I.
Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo osoby:

1. nie ubezpieczone,
2. posiadające obywatelstwo polskie
 • lub które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
 • lub ochronę uzupełniającą,
 • lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium RP w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub  w związku udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
3. posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna,
4. spełniające n/w kryterium dochodowe
 • osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 701 zł,
 • osoby w rodzinie, których dochód nie przekracza kwoty 528 zł.
5. nie występuje różnica między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny.

II. Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej obowiązuje przez okres 90 dni.
III. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.
IV. Wzory wniosków udostępniane są:
 1. Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, Referat Zdrowia pok. 018,
  pok. 009
 2. BIP Urzędu Miasta – bip.skarzysko.pl
 3. MOPS ul. Sikorskiego 19
  1. Wnioski przyjmowane są:

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, BOI, Referat Zdrowia pok. 018,   pok. 009.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1358),
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r.
  w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (j.t. Dz. U. 2017r. poz. 1788).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij