W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175
Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Decyzje o warunkach zabudowy

Wersja strony w formacie XML

Miejsce załatwienia
Wydział Rozwoju i Planowania Przestrzennego, Referat Planowania Przestrzennego, pokój 212, tel. (41) 25-20-196

Wymagane dokumenty
Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (wniosek do uzyskania w Referacie lub do pobrania ze strony internetowej) oraz wymagane załączniki do wniosku (wymienione we wniosku) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (w wymaganych ustawą o opłacie skarbowej przypadkach).

Miejsce odbioru
Osobiście w Wydziale Rozwoju i Planowania Przestrzennego lub w Biurze Obsługi Interesanta, lub doręczenie za pośrednictwem poczty.

Opłaty
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1546)
opłata skarbowa 598zł /właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego wniosek dotyczy jest zwolniony z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia
Decyzję wydaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2-3 miesiące.

Tryb odwoławczy
Od decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Uwagi
W przypadku niekompletnego wniosku, wzywa się zainteresowanego do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni. W razie nie uzupełnienia tych braków wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia (art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Decyzja ustalająca warunki zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich. Może być wydana dla inwestora nie będącego właścicielem terenu.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz. 293 ze zm.).

Treść
Po złożeniu kompletnego wniosku przez Inwestora, organ wysyła do stron zawiadomienie o toczącym się postępowaniu na okres 7 dni. W tym czasie strony mogą zapoznać się z dokumentacją i złożyć ewentualne zastrzeżenia.
Dla inwestycji wymagających dodatkowych uzgodnień, wniosek Inwestora wraz z projektem decyzji przesyła się do jednostek uzgadniających. Po uzyskaniu stanowiska tych organów sprawa zostaje rozstrzygnięta w formie decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane