W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175
Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Ogłoszenie o naborze

Wersja strony w formacie XML

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE (1 ETAT)

Inspektor ochrony danych

 

I.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) wykształcenie wyższe,
c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za przęstępstwo popełnione umyślnie,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisko,

f) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
g) posiadanie wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełniania obowiązków, o których mowa w art. 39 RODO,
h) znajomość rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów krajowych regulujących przetwarzanie danych,

i) posiadanie wiedzy dotyczącej procesów przetwarzania danych, systemów informatycznych oraz zabezpieczeń.
     

II.  Wymagania dodatkowe

- doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego, samodzielność, dyspozycyjność, operatywność.

III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1)      Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

2)      Prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych zgodnej z obowiązującymi przepisami.

3)      Przygotowywanie upoważnień i prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

4)      Prowadzenie dokumentacji związanej z nadawaniem/modyfikacją/odebraniem uprawnień użytkownika w systemie informatycznym.

5)      Przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzania planowanych sprawdzeń                          z zakresu ochrony danych osobowych.

6)      Sporządzanie  protokołów m.in. z uchybień bezpieczeństwa danych, incydentów.

7)      Współpraca z radcą prawnym w szczególności w zakresie opracowywania metod wdrażania zapisów prawa do bieżącej działalności MOPS. 


IV.   Wymagane dokumenty aplikacyjne


      1) CV i list motywacyjny,

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,

3)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, opatrzone własnoręcznym podpisem,

4)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do  celów rekrutacji, opatrzone własnoręcznym podpisem,

5)      oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych opatrzone własnoręcznym podpisem,

6)      kwestionariusz osobowy.


V.   Inne informacje

 


Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście bądź drogą pocztową na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, pokój nr  1 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Oferta pracy – inspektor ochrony danych w terminie do 05 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 . Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Konkurs przeprowadzony będzie w II etapach:

I etap – weryfikacja formalna, II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji

zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie zgłoszenia się na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -www.mops.skarkam.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu :    (41) 25 29 132.


 

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnychw miesiącu maj 2018 wynosi więcej niż 6%.

 


                                                                                             Dyrektor

                                                                             Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                              Bożena Bętkowska

Skarżysko-Kamienna, dn. 23.05.2018 r.

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane